winkeldrehpflug AG 99z 1959

eicher plug AG 99 AG 99 z 1961

Eicher Federstahlpluge 1959

Eicher Federstahlpluge 1957

Eicher Federstahlpluge 1960

Eicher Federstahlpluge 1962

eicher pflugkorper

Eicher plug AG 103 AG104 1960

Eicher AG 105 1960

Eicher plug AG 105 105z 1963

Eicher plug AG 106 1961

Eicher plug 108 z 1963

Eicher plug AG 113 1961

Eicher plug AG 113 1962

Eicher Beetpluge 1963

Eicher plug 5002 5003 1963

Dreipunkt beetpflug siegerklasse 1964

Eicher winkeldrehplug siegerklasse 1964

Eicher siegerklasse dreipunkt 1967

Eicher Siegerklasse 1966